O programie
Najważniejsze informacje dotyczące Opiekuna Dziecka
Wymagania:
System operacyjny: 
     Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003
     Dla Windows 10 zalecamy
     nasz nowszy produkt
     OpiekunWEBRozdzielczość ekranu:
     co najmniej 800x600, 256 kolorów

Pamięć operacyjna:
    
brak specjalnych wymagań    

Pamięć na dysku:
   
program zajmuje około 40 Mb
   
na dysku


Program blokuje strony o tematyce:
  • pornografia - witryny zawierające zdjęcia, filmy i teksty erotyczne lub pornograficzne
  • narkotyki - witryny przedstawiające narkotyki w pozytywnym świetle i/lub opowiadające się za nieszkodliwością i legalizacją narkotyków miękkich.
  • przemoc - sceny przemocy, znęcania się nad ludźmi lub zwierzętami
  • sekty i satanizm - witryny zachęcające do wstąpienia do sekt lub propagujące satanizm

Program został wyposażony w mechanizmy oceny treści strony WWW. Posiada bazę stron WWW, zawierającą ponad 780 tys. adresów URL i około 3500 blokowanych słów i zwrotów w 7 językach europejskich. Dzięki tej funkcji program Opiekun blokuje nawet te niebezpieczne strony, których nie ma w swoim wykazie. Ograniczenia czasu spędzanego w Internacie
Opiekun umożliwia ograniczenie ilości czasu, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z Internetu. Czas może być liczony osobno dla każdego dziecka w ciągu dnia i tygodnia. Można również zablokować dostęp do Internetu w określonych godzinach - np. w późnych godzinach wieczornych lub w czasie, gdy dziecko powinno być w szkole.  

Blokada pobieranych plików
Dzięki Opiekunowi można zablokować funkcję pobierania plików z Internetu. Pobieranie plików jest szczególnie niebezpieczne, gdyż mogą to być wirusy lub "konie trojańskie", a także programy do przeglądania materiałów pornograficznych (tzw. "dialery"), które łączą się z numerem 0700, narażając nas na ogromne koszty. Obserwujemy, że firmy oferujące materiały pornograficzne stają się coraz bardziej nachalne i bezwzględne - często zdarza się, że "dialery" można zainstalować nawet nie wchodząc na strony o tematyce pornograficznej - wystarczy chwila nieuwagi, by taki program dostał się na nasz komputer i bez naszej wiedzy łączył się z Internetem przez drogi numer 0700, zamiast przez wybrany numer dostępowy.  

Automatyczne aktualizacje bazy programu
Zarejestrowani użytkownicy Opiekuna mają dostęp do funkcji automatycznej aktualizacji bazy programu. Ustawicznie pracujemy nad uaktualnieniami bazy stron blokowanych przez program, by Opiekun nadążył za zmianami ciągle zachodzącymi w globalnej Sieci. Proces aktualizacji został tak zaprojektowany, aby pobierane pliki były jak najmniejsze. Program pobiera z naszej witryny jedynie skompresowane informacje o nowych stronach.

Rejestracja otwieranych stron
Opiekun zapisuje wszystkie adresy stron odwiedzanych przez użytkowników (nie dotyczy użytkownika z uprawnieniami rodzica). Dzięki tej funkcji jest możliwe późniejsze sprawdzenie czym interesują się dzieci korzystające z komputera, jakie tematy je pociągają i do czego wykorzystują Internet. W ten również sposób można łatwo wykryć strony, do których dostęp chcielibyśmy zablokować.

Możliwość modyfikacji bazy adresów programu przez użytkownika

Rodzic ma możliwość dodawania własnych adresów internetowych, które będą blokowane przez program. Z drugiej strony ma również możliwość znoszenia blokady wybranych stron, które wg. jego oceny nie muszą być blokowane.

Przyjazny i intuicyjny interfejs programu

Aby maksymalnie ułatwić obsługę programu wprowadzono w nim dwa tryby pracy. Tryb uproszczony przeznaczony jest dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w obsłudze komputera. Tryb ten ukrywa część ustawień oraz zaawansowanych funkcji programu, pozostawiając tylko to, co najistotniejsze. Tryb zaawansowany udostępnia wszystkie funkcje programu. Tryb ten jest szczególnie polecany dla rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko i chcą monitorować dostęp do Sieci każdego  dziecka z osobna. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania z „Czarodzieja ustawień”, który pomaga skonfigurować program. Opiekun wyposażony jest również w system pomocy.

Zaawansowane mechanizmy ochrony programu
Opiekun został tak zaprojektowany, żeby nie było możliwości ominięcia mechanizmów kontroli treści. Deinstalacja Opiekuna wymaga podania hasła. W wypadku usunięcia plików programu bez jego deinstalacji, dostęp do Internetu zostanie całkowicie zablokowany. Może mieć to znaczenie np. w pracowniach komputerowych, których użytkownicy chcieliby się pozbyć nadzoru programu.